Vođena tura “Korakom kroz istoriju beogradske stare industrije”

24. septembra i 1. oktobra

SAZNAJ VIŠE

Gostovanje izložbe „O fabrikama i radnicima” u Kragujevcu

Od 2. septembra do 16. oktobra u Muzeju „21. oktobar”

SAZNAJ VIŠE

Gostovanje izložbe „Lubarda – Jedna priča” u Nišu

Od 13. oktobra do 10. novembra

SAZNAJ VIŠE

Umro je drug Tito

Postavka u Kući cveća kojom se nastavlja promišljanje tema koje se prelamaju kroz ličnost Josipa Broza Tita, kao i uloge, značaja i simbolike samog prostora u kojem se izložba nalazi.

SAZNAJ VIŠE

Muzejska laboratorija

Polazeći od muzejskog fonda kao glavnog izvora za istraživanje društvenih pojava i istorijskih trenutaka važnih za razumevanje iskustva života u Jugoslaviji, ova izložba preispituje jugoslovensko nasleđe i samu instituciju Muzeja

SAZNAJ VIŠE

OBNOVA MUZEJA 25. MAJ

Jedna od zgrada muzejskog kompleksa privremeno je zatvorena zbog radova na restauraciji i konzervaciji fasada i pripradajućih platoa. Dok su radovi u toku publika može posetiti postavke u Kući cveća i Starom muzeju i pored toga uživati u Parku skulptura i muzejskom kafeu

SAZNAJ VIŠE

Radno vreme

Radno vreme muzeja danas: 10:00 - 18:00

Muzej je trenutno zatvoren
Oct 2022
Oct 2022

Muzejska laboratorija

Polazeći od muzejskog fonda kao glavnog izvora za istraživanje društvenih pojava i istorijskih trenutaka važnih za razumevanje iskustva života u Jugoslaviji, ova izložba preispituje jugoslovensko nasleđe i samu instituciju Muzeja

Pogledaj sve termine izložbi

Vođenje kroz Stalnu postavku - 75 godina od kraja rata

Na stalnoj postavci Muzeja Jugoslavije obeleženo je 75 godina od kraja Drugog svetskog rata. Kroz izbor predmeta iz muzejskog fonda, kustosi i kustoskinje su u fokus stavili taj prelomni trenutak svetske i jugoslovenske istorije i akcentovali neke od konkretnih istorijskih događaja, ali i različite načine sećanja na rat, kao i simbole i vrednosti tadašnjeg društva i vladajuće ideologije.

Pogledaj celokupnu video i audio arhivu

Interaktivna istorija Jugoslavije i Muzeja

Istraži

Povodom 25 godina Muzeja Jugoslavije

Predistorija: Osnova za razumevanje Muzeja Jugoslavije

Na oblikovanje evropskog tipa muzeja uticale su brojne prakse i koncepti sakupljanja, čuvanja i upotrebe predmeta.

Muzejska laboratorija

Polazeći od muzejskog fonda kao glavnog izvora za istraživanje društvenih pojava i istorijskih trenutaka važnih za razumevanje iskustva života u Jugoslaviji, ova izložba preispituje jugoslovensko nasleđe i samu instituciju Muzeja

Muzej Jugoslavije te poziva #OSTANIUMUZEYU