Radovi u Muzeju 25. maj

SAZNAJ VIŠE

Obnova! Počinje sada!

Kako teku radovi u Muzeju Jugoslavije iz ugla Ane Radić, saradnice za odnose sa javnošću

PROČITAJ VIŠE

Nova mapiranja Evrope

Moderna galerija (SI), Akademie der bildenden Künste Wien (AT), Muzej Jugoslavije (RS), Teesside University (UK)

SAZNAJ VIŠE

Projekat Jugoslavija

100 sagovornika različitih uzrasta i profila iz svih zemalja nastalih nakon raspada nekadašnje države

POGLEAJ INTERVJUE

Radno vreme

Radno vreme muzeja danas: 10:00 - 18:00

Muzej je trenutno zatvoren
Feb 2018
Feb 2018

Gostovanje izložbe Gradovi u pokretu – postosmansko nasleđe u Sarajevu

Ankara, Beograd, Istanbul i Sarajevo očima foto-reportera '20-ih i ’30-ih godina XX veka

Pogledaj sve termine izložbi

Gostovanje izložbe “Tito u Africi – slike solidarnosti” u Muzeju Pit Rivers u Oksfordu

Izložba Tito u Africi – slike solidarnosti, koju je u Muzeju Jugoslavije od kraja juna do kraja oktobra ove godine videlo više od 50.000 posetilaca, biće otvorena u Pit Rivers Muzeju u Oksfordu

Pogledaj sve termine izložbi

Muzejska laboratorija

Druga faza rada na stalnoj postavci

Pogledaj sve termine izložbi

Figure sećanja

Drugi pogled na mehanizme kolektivnog sećanja

Pogledaj sve termine izložbi

Pre/poznavanje

Izložba preispituje vrednosti Muzeja 25. maj, jednog od tri objekta koji čine kompleks Muzeja Jugoslavije

Pogledaj sve termine izložbi

Znakovni muzej

Projekat realizovalo Kulturno-umetničko društvo gluvih Beograda - Radivoj Popović
Video: nemanjastojanovic.rs

Pogledaj celokupnu video i audio arhivu

Interaktivna istorija Jugoslavije i Muzeja

Istraži

Predistorija: Osnova za razumevanje Muzeja Jugoslavije

Na oblikovanje evropskog tipa muzeja uticale su brojne prakse i koncepti sakupljanja, čuvanja i upotrebe predmeta.

Nova mapiranja Evrope

Muzejska laboratorija

Druga faza rada na stalnoj postavci

Obnova! Počinje sada!