Lista izložbi

Muzejska laboratorija

04.05.2017-01.12.2025.

Izložba „Muzejska laboratorija“ reflektuje rad na stalnoj postavci Muzeja Jugoslavije. Polazeći od muzejskog fonda kao glavnog izvora za istraživanje društvenih pojava i istorijskih trenutaka važnih za razumevanje iskustva života u Jugoslaviji, ova izložba preispituje jugoslovensko nasleđe i samu instituciju Muzeja. Osim kustosa, u laboratoriju su uključeni i drugi stručnjaci, različite zajednice, kao i publika, dok su umetničke intervencije na postavci deo prakse zajedničkog promišljanja jugoslovenskog nasleđa sa akterima lokalne umetničke scene koju naš Muzej kontinuirano afirmiše.

Radnici i fabrike – Radovi u toku!“  U skladu sa temom koja je ove godine u fokusu, kustosi Muzeja pripremaju intervencije na postavci, pa će ih publika zateći kako pred otvorenim vitrinama rešavaju konceptualne i praktične dileme, biraju eksponate, postavljaju i uklapaju tekstove. Posetioci su pozvani da na licu mesta komentarišu i intervenišu gde misle da je potrebno.

U okviru postavke predstavljena je i umetnička intervencija „Korak napred, dva koraka nazad“ Rene Redle & Vladana Jeremića. Električna požuda, Fosilni regres, Planetarna svojina i Rudna konačnost samo su neki od sugestivnih naziva umetničkih radova namenski osmišljenih kroz dijalog sa odabranim predmetima iz zbirki Muzeja.

Najmlađe posetioce u izložbenom prostoru očekuju mape pomoću kojih mogu krenuti na „Put oko sveta“ i na taj način naučiti nešto o dalekim zemljama, običajima i kulturama, ali i bliže upoznati kolekciju Muzeja Jugoslavije.

Povodom 25 godina Muzeja Jugoslavije

Predistorija: Osnova za razumevanje Muzeja Jugoslavije

Na oblikovanje evropskog tipa muzeja uticale su brojne prakse i koncepti sakupljanja, čuvanja i upotrebe predmeta.

Muzejska laboratorija

Polazeći od muzejskog fonda kao glavnog izvora za istraživanje društvenih pojava i istorijskih trenutaka važnih za razumevanje iskustva života u Jugoslaviji, ova izložba preispituje jugoslovensko nasleđe i samu instituciju Muzeja

Muzej Jugoslavije te poziva #OSTANIUMUZEYU