Листа изложби

Музејска лабораторија

04.05.2017-01.12.2019.

У првој фази рада на сталној поставци трансформисали смо простор Старог музеја у Отворени депо и по први пут сучелили два фонда – Музеја револуције и Меморијалног центра „Јосип Броз Тито“, чијим је спајањем 1996. године настао Музеј историје Југославије.

Креирање сталне поставке настављамо трансформацијом Отвореног депоа у својеврсну музејску лабораторију – поље истраживања, експеримента и креације, амбијент у којем ће се промишљати југословенско наслеђе и сама институција Музеја. Активност којом започињемо ову фазу је представљање фонда Музеја насталог после 1996. Потом се окрећемо мапирању специфичних и/или аутентичних феномена које је генерисало постојање југословенске државе.

Полазећи од фонда, као главног ресурса, сарађиваћемо са стручњацима, уметницима и припадницима различитих заједница са циљем да се изложени предмети сагледају кроз призму вишеструких интерпретација и контекста, као и  да се кроз отворен заједнички рад промишљају и размењују идеје о југословенском наслеђу.

Резултати истраживања биће полазиште за финалну, трећу фазу пројекта – изложбу о Југославији.

Аутор: Реља Иванић

Аутор: Реља Иванић

Аутор: Реља Иванић

Аутор: Реља Иванић

Предисторија: Основа за разумевање Музеја Југославије

На обликовање европског типа музеја утицале су бројне праксе и концепти сакупљања, чувања и употребе предмета.

Музејска лабораторија

Друга фаза рада на сталној поставци

Нова мапирања Европе

Мала породична историја