Mapa grafika “Krvavo zlato”

  • Vreme : 1936.
  • Da li je izložen? Da
  • Inventarni broj: 1-2-634 (к. 1-28)

Ciklusom od 28 drvoreza Đorđe Andrejević Kun je ilustrovao „roman u slikama“ kroz realistički prikazane scene iz života borskih rudara i ispričao priču koja predstavlja tragično svedočanstvo procesa modernizacije u ovom rudarskom gradu. To je priča o seljacima koji su bili primorani da napuste rad na obrađivanju zemlje, koja je bila zatrovana fabričkim otpadom i nije više mogla da ih prehrani. U borbi za puko preživljavanje bili su prinuđeni da obuku rudarska odela, uđu u jame i prihvate se teškog rada kako bi ostvarili minimum ljudske egzistencije. Mapa predstavlja jedno od kapitalnih ostvarenja u istoriji srpske socijalno angažovane umetnosti zbog svoje snažne društveno angažovane poruke u duhu borbenog realizma.
Grafike iz mape Krvavo zlato odmah nakon štampanja Uprava grada Beograda je zabranila i zaplenila. Nastale su po crtežima koje je Kun napravio u Boru, boraveći mesec dana među rudarima pod strogim nadzorom policije i gradske uprave.