Lista izložbi

Umro je drug Tito

25.05.2021-25.05.2025.

Postavkom u Kući cveća pod nazivom „Umro je drug Tito“ Muzej Jugoslavije nastavlja promišljanje tema koje se prelamaju kroz ličnost Josipa Broza Tita, kao i uloge, značaja i simbolike samog prostora u kojem se izložba nalazi. Polazeći od Titove smrti, izložba pruža mogućnost za sagledavanje tog događaja, ali i društvene neizvesnosti koja je usledila, pozivajući posetioce da sadržaje izložbe povežu sa sopstvenim sećanjima, osećanjima, iskustvima i znanjima. Na postavci je velika uloga data „običnom narodu“, a prvi put su u ovom prostoru uvedeni i kritički glasovi.

Izložbu kolažnog tipa čini raznovrstan materijal, od fotografija, dokumenata, štampe, štafeta, plakata, preko artefakata koji predstavljaju kombinaciju folklora, narodne radinosti i marginalne umetnosti, do umetničkih radova Dragana Srdića, Goranke Matić, Novog kolektivizma i Milenka Mihajlovića.

Autor postavke Tatomir Toroman, etnolog i kustos Muzeja Jugoslavije, objašnjava:

„Tito je bio najprepoznatljiviji, najjači i neprikosnoveni simbol socijalističke Jugoslavije i na ovoj postavci posebno se bavimo tim aspektom. Njegova smrt je obezglavila simbolički poredak i izazvala dramatičnu krizu u jugoslovenskom društvu, na koju se odgovaralo kolektivnim, masovnim i raznovrsnim vidovima simboličke komunikacije – počastima, nekontrolisanim izlivima emocija, grandioznom sahranom, zavetnim izjavama, pesmama i poklonima, proslavama njegovog rođendana godinama nakon smrti. Takođe, neki su taj događaj videli kao jedinstvenu priliku za promenu, pa su usledile i kritike, provokacije i osporavanja. U toj društvenoj drami, kroz koju je socijalistička Jugoslavija prolazila, posebno smo izdvojili tri nivoa – prvi je zvaničan, državni, normativni, drugi je narodni, neposredan i ličan, a treći je osporavajući. Verujemo da ćemo ukrštanjem ta tri nivoa doprineti boljem razumevanju kompleksnosti socijalističke Jugoslavije i uloge Josipa Broza Tita, kao i nasleđa koje nam je ostalo.“

Vizuelni identitet, grafički dizajn i prostorno rešenje postavke radio je arhitekta i dizajner Andreja Mirić. U radu na postavci dale su doprinos kustoskinje Marija Đorgović, Simona Ognjanović i Ana Panić, kao i Radovan Cukić, Aleksandra Momčilović Jovanović, Jovana Nedeljković, Milica Tomić, Veselinka Kastratović Ristić, Vesna Mikelić, Vesna Mirković, Emilija Aćimović i Vladimir Čeh.

Povodom 25 godina Muzeja Jugoslavije

Predistorija: Osnova za razumevanje Muzeja Jugoslavije

Na oblikovanje evropskog tipa muzeja uticale su brojne prakse i koncepti sakupljanja, čuvanja i upotrebe predmeta.

Muzejska laboratorija

Otvoreno istraživanje i preispitivanje jugoslovenskog nasleđa

Muzej Jugoslavije te poziva #OSTANIUMUZEYU