29.06.2018

Protokol o saradnji između Ambasade Kraljevine Norveške i Muzeja Jugoslavije

U petak 29. juna potpisan je Protokol o saradnji između Ambasade Kraljevine Norveške i Muzeja Jugoslavije. Ovim dokumentom iskazana je spremnost na intenzivnu saradnju u realizaciji izložbe norveških savremenih umetnika, pod radnim nazivom YU Reflect, a u cilju preispitivanja i kritičkog istraživanja različitih aspekata jugoslovenskog nasleđa, koji se danas prepoznaju kao relevantni u oba društvena konteksta. Projekat će trajati do 2021. godine, a u narednom periodu partneri će zajedno raditi na prikupljanju sredstava neophodnih za realizaciju predviđene izložbe, kao i na implementaciji pripremnih aktivnosti projekta.

Predistorija: Osnova za razumevanje Muzeja Jugoslavije

Na oblikovanje evropskog tipa muzeja uticale su brojne prakse i koncepti sakupljanja, čuvanja i upotrebe predmeta.

Mala porodična istorija

Muzejska laboratorija

Druga faza rada na stalnoj postavci

Muzej Jugoslavije te poziva #OSTANIUMUZEYU