Jelena Vukasović

  • Tema: Jugoslovensko nasleđe
  • Govornik: Jelena Vukasović
  • Starost govornika: 1965-1980
  • Mesto snimanja: Kotor
  • Predmet: “Sunce nad Bokom”, Petar Lubarda (tempera na platnu), poklon NO Pljevlje, 1959. godine