Ivan Čolović

  • Tema: Poklon
  • Govornik: Ivan Čolović
  • Starost govornika: do 1945
  • Mesto snimanja: Beograd
  • Predmet: Predstava II zasedanja AVNOJ-a (minijaturne figure u boci), Mata Dorić iz Banove Jaruge, Hrvatska, 29. 11. 1979. godine