Мирослав Грчев

  • Тема: Национализми
  • Говорник: Мирослав Грчев
  • Старост говорника: 1945-1965
  • Место снимања: Скопље
  • Предмет: Орден Југословенске велике звезде