Марко Врхунец

  • Тема: Спољна политика
  • Говорник: Марко Врхунец
  • Старост говорника: до 1945
  • Место снимања: Љубљана
  • Предмет: Стони сет са фотографијама истакнутих друштвено-политичких радника, поклон Војног лечилишта Ловран поводом Титовог 60. рођендана 1952. године