Христина Иваноска

  • Тема: Југословенство
  • Говорник: Христина Иваноска
  • Старост говорника: 1965-1980
  • Место снимања: Скопље
  • Предмет: “Плод I, Језгро”, Олга Јанчић, 1967, поклон града Бајина Башта 28. 09. 1979. године