Miloš Vuksanović

  • Tema: Antifašizam
  • Govornik: Miloš Vuksanović
  • Starost govornika: 1980 - 1991
  • Mesto snimanja: Cetinje
  • Predmet: “Borac na straži”, Frano Kršinić