Весна Кесић

  • Тема: Антифашизам
  • Говорник: Весна Кесић
  • Старост говорника: 1945-1965
  • Место снимања: Загреб
  • Предмет: Албум фотографија о раду жена и животу у Загорју, поклон АФЖ Загорја маршалу Титу 1946. године