Теодор Целакоски

  • Тема: Економски модели
  • Говорник: Теодор Целакоски
  • Старост говорника: 1965-1980
  • Место снимања: Загреб
  • Предмет: “Градитељи аутопута“, Нандор Глид, бронза 60x47,5x30цм, поклон градитеља аутопута, поклоњено пре 1957