Петар Гошев

  • Тема: Економски модели
  • Говорник: Петар Гошев
  • Старост говорника: 1945-1965
  • Место снимања: Скопље
  • Предмет: Маркс, Франо Кршинић, 1947 (бронза), поклон Јединственог синдиката