Лука Месец

  • Тема: Југословенско наслеђе
  • Говорник: Лука Месец
  • Старост говорника: 1980 - 1991
  • Место снимања: Љубљана
  • Предмет: Статуета ковача са чекићем у левој и звездом петокраком у десној руци, поклон Комитета КПС III рејона Марибор