Латинка Перовић

  • Тема: Поклон
  • Говорник: Латинка Перовић
  • Старост говорника: до 1945
  • Место снимања: Београд
  • Предмет: Пљоска од сребра, поклон Тодора Живкова, 1972. године за 80. рођендан