Катарина Пејовић

  • Тема: Национализми
  • Говорник: Катарина Пејовић
  • Старост говорника: 1945-1965
  • Место снимања: Загреб
  • Предмет: Плакета – 100 година Хрватског Народног Казалишта и Српског Народног Позоришта у Новом Саду