Јоже Менцигер

  • Тема: Економски модели
  • Говорник: Јоже Менцигер
  • Старост говорника: до 1945
  • Место снимања: Љубљана
  • Предмет: Портабл телевизор “Искра“