Хуснија Камберовић

  • Тема: Југословенство
  • Говорник: Хуснија Камберовић
  • Старост говорника: 1945-1965
  • Место снимања: Сарајево
  • Предмет: “Двобој”, Паја Јовановић, поклон Службе државне безбедности, 1959