Гунер Исмаил

  • Тема: Братство и јединство
  • Говорник: Гунер Исмаил
  • Старост говорника: 1945-1965
  • Место снимања: Сарајево
  • Предмет: Штафета младости, 1964, аутор: Петар Хаџи Бошков