Елизабета Шелева

  • Тема: Национализми
  • Говорник: Елизабета Шелева
  • Старост говорника: 1945-1965
  • Место снимања: Скопље
  • Предмет: Сервис за кафу, Бугарска, поклон Титу, радници Варне, 15. јун 1948. године