Елиза Хоксха

  • Тема: Модернизација
  • Говорник: Елиза Хоксха
  • Старост говорника: 1965-1980
  • Место снимања: Приштина
  • Предмет: Илирска богиња – Праисторијска винчанска фигурина