Азем Власи

  • Тема: Братство и јединство
  • Говорник: Азем Власи
  • Старост говорника: 1945-1965
  • Место снимања: Приштина
  • Предмет: Штафета младости 1974, аутор: Томе Андреески