Листа радионица

Пут око света

Део изложбе: Музејска лабораторија

Циљна група: Ученици од првог до четвртог разреда основне школе у пратњи
учитеља/учитељице

Трајање радионице: 45 минута

Изложба Mузејска лабораторија као да је створена за дечју игру јер је њоме приказан пресек фонда Музеја Југославије, који се претежно састоји од поклона које је Ј. Б. Тито добијао. Како су поклони изузетно разнолики по свом облику, земљама порекла али и по времену коме припадају, пролазак кроз ову изложбу за најмлађе посетиоце замишљен је као својеврсно путовање око света.
Простор изложбе је попут воза састављеног од пет сала и четири међупростора, па је тако конципирана и симулација пута око света. На самом почетку радионице деца се укрцавају у воз и добијају мапу уз помоћ које ће се кретати кроз Музеј решавајући загонетке и играјући се. На мапи су уцртани трагови захваљујући којима учесници радионице проналазе предмете у изложбеној сали и на тај начин ближе упознају музејску колекцију, али и уче о далеким земљама, обичајима и културама. Свака изложбена сала има своју мапу и решавањем свих трагова у једној сали добија се следећа мапа којом се пут наставља. Последњи сегмент посете Музеју представља креативна радионица у којој учесници имају прилике да нацртају своју разгледницу са путовања, на којој ће илустровати неки од музејских предмета или своје идеално путовање. Сваку добијену мапу учесници радионица моћи ће да споје стикерима и понесу као успомену из Музеја.
Метод рада сваког сегмента радионице подстиче интеракцију и активну партиципацију свих чланова који су разним питањима охрабрени да допринесу причању приче.
Радионице се могу заказати у жељеном термину на [email protected].

 

Стари музеј - Прва сала
  • Дан: 04.11.2017-01.12.2018.
  • Капацитет: 20