Листа изложби

Речи у рату или о (не)могућностима сведочења

16.03-01.04.2023.

Музеј Југославије, у сарадњи са стрип аутором Сашом Ракезићем алиас Александром Зографом, припрема изложбу „Речи у рату или о (не)могућностима сведочења“, која ће бити отворена 16. марта 2023. године у 19 часова у Културном центру Србије у Паризу.

Изложба доводи у везу две групе артефаката које са потпуно различитих позиција говоре o сингуларним искуствима појединаца у Југославији током Другог светског рата.  Концепт је проистекао из збирке Зографових стрипова Приче из Другог рата, коју је Музеј публиковао у сарадњи са издавачком кућом Popbooks 2022. године. Од укупно тридесет за потребе изложбе издвојено је десет наслова који посредно сведоче о различитим праксама писања, те на тај начин пружају увид у језичке артикулације поменутих искустава, забележених искључиво усред ратних година.

Сходно „извору“ на који се Зограф ослања, односно „језичкој форми“ коју производе главни актери и која чини окосницу „приче“, стрипови су груписани у три проблемске целине. Прва укључује интимне записе у форми писама и ратних дневника, друга целина уводи значајне примере писаног уметничког стваралаштва, док у трећој групи Зограф преузима партизанска политичко-пропагандна издања. Непосредно се надовезујући на ове три целине, на изложби су приказани и наменски одабрани предмети из збирки Музеја Југославије.

Пружајући увид у поменуте праксе писања – како кроз покушаје појединаца да симболизују трауматична искуства живота у логору или под окупацијом (писма, дневници и писано уметничко стваралаштво), тако и кроз настојања организованих група партизана да путем дистрибуције пропагандних чланака, говора и парола мобилишу борце и шире политички отпор (новински листови, леци и партизански буквари) – изложба има за циљ не само да подстакне мишљење о функцији и домету језика као средства артикулације различитих искустава рата већ и о његовој перфомативној снази да „одсутно учини присутним“, те да накнадно омогући да се ова искуства пренесу посебно на оне који их нису доживели. Под којим условима је тај трансфер могућ, у којој мери и у којој форми и, коначно, која је улога уметности и музеја у преносу тих искустава? – питања су око којих је организована ова изложба.

Имајући у виду ратне трауме, не само у контексту југословенског искуства већ и актуелних глобалних збивања, од непроцењиве је важности разумети како упослити увиде и афективну димензију сачуваних сведочанстава.

Изложба ће трајати до 1. априла 2023. године.  Ауторка и кустокиња изложбе је Симона Огњановић.

Предисторија: Основа за разумевање Музеја Југославије

На обликовање европског типа музеја утицале су бројне праксе и концепти сакупљања, чувања и употребе предмета.

Музејска лабораторија

Otvoreno istraživanje i preispitivanje jugoslovenskog nasleđa

Нова мапирања Европе

Мала породична историја