Lista programa

Prateći program: “Jugo, moja Jugo”

Deo izložbe: Jugo, moja Jugo

Poštovani/a
U okviru našeg redovnog programa Razgovori o Jugoslaviji: uvod u (post) jugoslovenske studije pozivamo vas na Razgovore (15) u četvrtak 23. marta u 18.00 časova na kojima će biti reči o susretu socijalnog radnika sa problemima gastarbajtera ranih sedamdesetih, ekonomskim migracijama nekad i sad, o kulturnom identitetu gastarbajtera, nekim društveno političkim aspektima gastarbajterstva i kulturno-umetničkim aktivnostima gastarbajtera.

Učestvuju: Jovanka Mikalački, dr Mirjana Bobić, dr Dragana Antonijević, Ljubomir Bratić, Ilija Malešević. Moderator: Tatomir Toroman.

Pre početka programa od 17.00 do 17.30 časova organizujemo vođenje kroz izložbu Jugo, moja Jugo – gastarbajterske priče za sve zainteresovane. Vodi Tatomir Toroman, kustos MJ, koautor izložbe.

Krajem šezdesetih i početkom sedamdesetih godina usled nekih nepovoljnih društveno-ekonomskih uslova u Jugoslaviji, došlo je do masovnih radnih migracija ka razvijenim zemljama Zapadne Evrope, pre svega ka Nemačkoj i Austriji, ali i Francuskoj, Švajcarskoj i Švedskoj. Istovremeno je taj fenomen bio uslovljen znatno širim okvirom kapitalističkih društvenih odnosa, ekspanzijom privreda tih zemalja i potrebom za jeftinom i nestalnom radnom snagom. Tako su se kroz sudbine gastarbajtera prelamala pitanja disproporcije između bogatog severa i siromašnog juga, konflikta između kapitalističkog Zapada i komunističkog Istoka, kao i pitanja specifičnosti i protivrečnosti jugoslovenskog socijalizma, pitanja modernizacije i zaostalosti, razvoja i napretka, raznih lokalnih nevolja, želja, očekivanja i nadanja.“ (Iz koncepta izložbe „Jugo, moja Jugo“)

O učesnicima:

Jovanka Mikalački, bila je u prvoj grupi socijalnih radnika, koji su 1970. godine poslati iz Jugoslavije u Zapadnu Nemačku da bi pomagali radnicima na privremenom radu u novoosnovanim savetovalištima.

Prof dr Mirjana Bobić, sociološkinja, redovna profesorka na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na Odeljenju za sociologiju. Bavi se temama iz oblasti socijalne demografije, savremene bračnosti i rađanja, reproduktivnih strategija, savremenih migracija, istorijske demografije, populacionih politika, starenja i sl. Do sada je objavila više desetina naučnih radova u domaćim i stranim časopisima, kao i šest monografija, od kojih je poslednja Studija o unutrašnjim i spoljnjim migracijama građana Srbije sa posebnim osvrtom na mlade, IOM, 2016.

Više podataka na stranici Filozofskog fakulteta: http://www.f.bg.ac.rs/zaposleni?IDZ=257

Prof dr Dragana Antonijević, antropološkinja, redovna profesorka na Filozofskom fakultetu u Beogradu, na Odeljenju za etnologiju i antropologiju. Oblasti njenog interesovanja i istraživanja su folklor i popularna kultura, analiza narativa, kulturnog identiteta, antropološke teorije, posebno strukturalizam i semiologija.

Objavila je veliki broj naučnih radova i više monografija, između ostalog Stranac ovde, stranac tamo : antropološko istraživanje kulturnog identiteta gastarbajtera, 2013.

Više podataka na stranici Filozofskog fakulteta: http://www.f.bg.ac.rs/sr-lat/etnologija_antropologija/zaposleni_od?IDZ=33

Knjigu Stranac ovde, stranac tamo možete naći ovde:
http://www.academia.edu/10209465/Stranac_ovde_stranac_tamo_Antropolo%C5%A1ko_istra%C5%BEivanje_kulturnog_identiteta_gastarbajtera

Ljubomir Bratić, završio master studije filozofije na Univerzitetu u Insbruku. Bavi se odnosima umetnosti i politike; politikama antirasizma, istorijom migranata u Austriji i njihovim samoorganizovanjem i problemima migracija uopšte. Autor je knjige: Politischer Antirassismus: Selbstorganisation, Historisierung als Strategie und diskurzive Interventionen (2010.) kao i mnogih članaka. Jedan je od inicijatora i osnivača Arhiva migracija u Beču, koautor izložbe Gastarbajteri u Muzeju grada Beča (2004.), učestvovao je u projektu Sakupljanje migracije u istom muzeju (2015-2016.), koautor je izložbe Jugo moja Jugo.

Ilija Malešević, u Zapadnoj Nemačkoj je od sredine šezdesetih, kasnije je bio dugogodišnji predsednik kulturno-umetničkog društva Mladost iz Štutgarta.

Tatomir Toroman, etnolog-antropolog, kustos Muzeja Jugoslavije, koautor izložbe Jugo, moja Jugo.
Najavljujemo sledeće Razgovore:

Razgovori (16) će se održati u aprilu – promocija knjige Branislava Dimitrijevića Potrošeni socijalizam. Kultura, konzumerizam i društvena imaginacija u Jugoslaviji 1950 – 1974. (Fabrika knjiga, Beograd, 2016.)

O programu:

Razgovori o Jugoslaviji: uvod u (post) jugoslovenske studije redovan je program Muzeja Jugoslavije, pokrenut 2014. godine. Kroz predavanja, svedočanstva, tribine, debate, seminare, radionice i čitalačke grupe, bavimo se transdisciplinarnom kulturološkom analizom raznih jugoslovenskih fenomena, društvenih odnosa, procesa i praksi.

Program uređuje i vodi Tatomir Toroman, etnolog-antropolog, kustos MJ.

Dodatne informacije o programu kao i arhivu potražite na stranici: http://razgovori.mij.rs/

Povodom 25 godina Muzeja Jugoslavije

Predistorija: Osnova za razumevanje Muzeja Jugoslavije

Na oblikovanje evropskog tipa muzeja uticale su brojne prakse i koncepti sakupljanja, čuvanja i upotrebe predmeta.

Muzejska laboratorija

Polazeći od muzejskog fonda kao glavnog izvora za istraživanje društvenih pojava i istorijskih trenutaka važnih za razumevanje iskustva života u Jugoslaviji, ova izložba preispituje jugoslovensko nasleđe i samu instituciju Muzeja

Muzej Jugoslavije te poziva #OSTANIUMUZEYU