Lista programa

Jugoslovensko-američki odnosi kroz foto-objektiv

Muzej Jugoslavije i Centar za američke studije pri Filozofskom fakultetu u Beogradu, pod pokroviteljstvom ambasade SAD-a, od novembra 2020. godine pripremaju zajedničku virtuelnu izložbu „Jugoslovensko-američki odnosi kroz foto-objektiv”. Izložba će biti realizovana kroz niz objava na društvenim mrežama, na stranicama Muzeja i Centra, a za cilj ima da prikaže najvažnije susrete predsednika Jugoslavije, Josipa Broz Tita, sa brojnim uglednim američkim ličnostima iz sfere politike, kulture, umetnosti, nauke, i mnogih drugih, koji su ostavili značajnog traga u istoriji SAD-a. Susreti će biti prikazani kroz bogatu foto-dokumentaciju Muzeja Jugoslavije uz najupečatljivije isečke iz štampe, kao i najrelevantnije događaje i anegdote koje su pratile Titove susrete sa javnim ličnostima Amerike. Kroz navedeni materijal cilj nam je da prikažemo bogatstvo odnosa Sjedinjenih Američkih Država i Jugoslavije, koji su kroz istoriju, naročito u periodu Hladnog rata, bili od globalnog značaja. Susreti Josipa Broza Tita sa američkim predsednicima i visokim državnicima svakako najbolje ilustruju političke odnose dve države, dok prijemi filmskih zvezda, astronauta, novinara i drugih uglednih ličnosti slikovito prikazuju bogatu kulturnu saradnju Amerike i Jugoslavije.

Izložbu možete pratiti na društvenim mrežama, na stranicama Muzeja Jugoslavije i Centra za američke studije, od prve nedelje marta.

  • Dan: 03.03-31.05.2021.

Povodom 25 godina Muzeja Jugoslavije

Predistorija: Osnova za razumevanje Muzeja Jugoslavije

Na oblikovanje evropskog tipa muzeja uticale su brojne prakse i koncepti sakupljanja, čuvanja i upotrebe predmeta.

Muzejska laboratorija

Otvoreno istraživanje i preispitivanje jugoslovenskog nasleđa

Muzej Jugoslavije te poziva #OSTANIUMUZEYU