Bdenje – plodovi mira

  • Zbirka: Zbirka poklona – likovna umetnost
  • Autor: Miladin Aničić
  • Država: Jugoslavija
  • Vrsta predmeta: Slika
  • Materijal: Ulje na šperploči
  • Vreme : 1977.
  • Da li je izložen? Da
  • Inventarni broj: 322 L

Slika Bdenje – plodovi mira predstavlja simbolički snažnu, čak subverzivnu scenu u kojoj je Jugoslavija prikazana kao Arkadija. Grupa ljudi u čamcu simbolizuje život u nepostojećem raju, dok se Titov klesani lik pomalja iz monumentalne stene u drugom planu.

Zanimljivo, iznad petokrake na Titovoj kapi predstavljeno je saće s pčelama, drevnim simbolom boga Ra, Isusa Hrista, ali i papske porodice Barberini i Napoleona. Pčele se mogu tumačiti i kao izvor blagosti i milosti (med koji daju), ali i kao simbol strogosti sprovođenja pravde (žaoka koja bode), što može upućivati na analogiju s dualističkim shvatanjima Tita i njegove vladavine, koja se kreće od voljenog vladara do omraženog diktatora, od nostalgije do mržnje.

Iz Centralnog komiteta Saveza komunista Jugoslavije (CK SKJ) ništa od toga nisu zamerili umetniku, već su ga samo pitali zašto je vajar, koji kleše Titovu bistu, lociran baš pored vladarovog uha i šta mu to šapuće.