Емилија Симоска

  • Тема: Братство и јединство
  • Говорник: Емилија Симоска
  • Старост говорника: 1945-1965
  • Место снимања: Скопље
  • Предмет: Фото-албум, поклон учесника пионирског похода “Братство-јединство” у НР Македонији, септембар 1957