Lista programa

BAJSKULTURA: Bicikliranje između blokova – tragom Nesvrstanih na Novom Beogradu

Povodom 70 godina od zvaničnog početka izgradnje Novog Beograda, Muzej Jugoslavije, u okviru programa Bajskultura, organizuje različite biciklističke ture po Novom Beogradu. Ideja programa je da skrene pažnju na nasleđe ovog dela grada i preispita njegove simboličke, arhitektonske i istorijske vrednosti.

Druga tura, Bicikliranje između blokova – tragom Nesvrstanih na Novom Beogradu, održaće se u subotu 13. oktobra s početkom u 12 časova ispred Obeliska kod Brankovog mosta.

Dok je u Berlinu građen, a potom 30 godina kasnije i rušen, zid koji je simbolisao hladnoratovsku eru, na Novom Beogradu nastajao je postor čiji pojedini delovi govore o tome da je u svetu podeljenom na blokove ipak postojala alternativa. Tokom vožnje posetioci će imati priliku da čuju čemu je posvećen Obelisk kod Brankovog mosta, koje je bilo prvo dešavanje u zgradi SIV, ko je sve posadio platane u Parku prijateljstva na Ušću. Vožnja biciklom od SIV-a do Sava centra, kroz Park prijateljstva i pored zgrade Energoprojekta, upoznaće posetioce s ključnim događajima i konceptima politike nesvrstavanja, spoljnopolitičke doktrine koja je bila jedan od nosećih stubova jugoslovenskog socijalističkog sistema.

Posetioce će voditi Jovana Nedeljković, istoričarka i kustoskinja u Muzeju Jugoslavije u Beogradu.

Ruta: Obelisk kod Brankovog mosta – Park prijateljstva – Palata Srbija (SIV) – Energoprojekt – Sava Centar

Ture su besplatne, na srpskom jeziku i potrebno je doći biciklom.

Prijava je obavezna. Formular možete preuzeti ovde.

Kontakt:

Miloš Bogdanović, +381 64 17 94 160, [email protected]


Program Bajskulture za 2018. godinu:

6. oktobar: (Ne)izvedeni i (ne)planirani (Novi) Beograd / Jelica Jovanović i Milan Popadić

13. oktobar: Bicikliranje između blokova – Tragom Nesvrstanih na Novom Beogradu / Jovana Nedeljković

14. oktobar: Studentski protesti ‘68 / Momo Cvijović i Tatomir Toroman


Bajskultura predstavlja kombinovanu akciju zaštite nasleđa i životne sredine. Reč je o istraživačkom i animacionom projektu Muzeja Jugoslavije koji se bavi preispitivanjem nasleđa Novog Beograda, promocijom muzejskog fonda, kao i privlačenjem i razvijanjem nove publike. Novi Beograd je paradigma jugoslovenske države i društva, te je projekat, iako koncipiran van muzejskog kompleksa, tematski i konceptualno usko vezan kako za fond, tako i za istraživački fokus, misiju i ciljeve Muzeja.

Bajskultura je prethodnih godina izazvala veliku pažnju stručne javnosti jer je u muzejsku praksu Srbije uvela novi interpretativni medij, čime je otvoren put drugačijem, neformalnijem pristupu prezentaciji i interpretaciji nasleđa. Bajskultura predlaže nove modele animiranja i uključivanja zajednice u proces razumevanja i zaštite nasleđa i omogućava dijalog i razmenu mišljenja o jugoslovenskom nasleđu koje je često označeno kao disonantno.

Autorka projekta: Marija Đorgović. Saradnici na projektu: Sara Sopić, Dušan Jevtić, Aleksandra Momčilović Jovanović, Jovana Nedeljković, Ada Vlajić, Miloš Bogdanović, Nikola Korać.

  • Dan: 13.10-13.10.2018.
  • Vreme: 12:00
  • Kapacitet: 30

Predistorija: Osnova za razumevanje Muzeja Jugoslavije

Na oblikovanje evropskog tipa muzeja uticale su brojne prakse i koncepti sakupljanja, čuvanja i upotrebe predmeta.

K25 u novom izdanju!

Muzejska laboratorija

Druga faza rada na stalnoj postavci

Muzej Jugoslavije te poziva #OSTANIUMUZEYU