Tito u Africi – slike solidarnosti

Rezultat saradnje u okviru projekta Socialism Goes Global Univerziteta u Ekseteru i Muzeja Jugoslavije

VIŠE O IZLOŽBI

Rad na stalnoj postavci Muzeja Jugoslavije

SAZNAJ VIŠE

Projekat Jugoslavija

100 intervjua sa sagovornicima različitih uzrasta i profila iz svih zemalja nastalih nakon raspada nekadašnje države.

SAZNAJ VIŠE

Muzej Jugoslavije – inovacije i zaokreti

Do zaokreta u radu Muzeja (istorije) Jugoslavije došlo je u drugoj deceniji njegovog postojanja.

PROČITAJ VIŠE

Radno vreme

Muzej je trenutno zatvoren
Oct 2017
Oct 2017

Nove ture Bajskulture

Dva kruga kroz istoriju Novog Beograda

Pogledaj sve termine programa

Figure sećanja

Drugi pogled na mehanizme kolektivnog sećanja

Pogledaj sve termine izložbi

Pre/poznavanje

Izložba preispituje vrednosti Muzeja 25. maj, jednog od tri objekta koji čine kompleks Muzeja Jugoslavije

Pogledaj sve termine izložbi

Tito u Africi – slike solidarnosti

Rezultat saradnje u okviru projekta Socialism Goes Global Univerziteta u Ekseteru i Muzeja Jugoslavije

Pogledaj sve termine izložbi

Priprema izložbe "Tito u Africi - slike solidarnosti"

Montaža: Manhattan.rs
Video produkcija: Osmougao

Pogledaj celokupnu video i audio arhivu

Interaktivna istorija Jugoslavije i Muzeja

Istraži

Predistorija: Osnova za razumevanje Muzeja Jugoslavije

Na oblikovanje evropskog tipa muzeja uticale su brojne prakse i koncepti sakupljanja, čuvanja i upotrebe predmeta.

Muzej Jugoslavije – inovacije i zaokreti

Do zaokreta u radu Muzeja (istorije) Jugoslavije došlo je u drugoj deceniji njegovog postojanja.

Rad na stalnoj postavci Muzeja Jugoslavije

Tito u Africi – slike solidarnosti

Rezultat saradnje u okviru projekta Socialism Goes Global Univerziteta u Ekseteru i Muzeja Jugoslavije